TIN TỨC

Cần một chiến lược quốc gia về An toàn thông tin

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ dự định sẽ xây dựng một đề án về Chiến lược An toàn thông tin mạng Việt Nam để trình Chính phủ, bởi An toàn, an ninh thông tin là "vấn đề lớn, mang tầm quốc gia chứ không phải của riêng Bộ, ngành nào".

THÔNG TIN NỘI BỘ

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2017

Ngày 09/07/2016 vừa qua, Chi đoàn Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 để tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Các đơn vị đối tác

danang software park

Số 2 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

© Bản quyền thuộc Da Nang Software Park.